Добре дошли!
Уважаеми клиенти,

Навлизането на глобални пазари, стремежът към икономическа, финансова и комуникационна интеграция е определящия фактор за разрастването и успеха на модерния бизнес в 21 век.

За малки и средни предприятия това е значително начинание, представящо както възможности за ръст на продажбите и печалбата, така и много нови предизвикателства. Разширяването на бизнеса извън границите на националната икономика е комплексен и динамичен процес, който изисква познания както за пазарите и местната конкуренция, така и добро разбиране на културните различия в правенето на бизнес.

Интернационалната бизнес среда дава неограничени възможности за развитието на подготвените малки и средни предприятия. Националните граници са все по-малко предизвикателство, а при добро планиране и изпълнение, приходите ще надминат рисковете.

В този брой ще споделим с Вас полезни практики за първите Ви стъпки на международния пазар. Ще Ви запознаем и с иновативните системи, които можете да внедрите в бизнеса си, за да достигате и обслужвате по-лесно клиенти от различни точки на света.
Разберете как да бъдете близо до Вашия клиент и техните нужди по всяко време, независимо къде се намират и кога и как са потърсили услугите Ви.

Приятно четене!

Димитър Пенков
Старши мениджър
Отдел Бизнес клиенти
Управление Маркетинг и клиентски сегменти,
Банкиране на дребно,
UniCredit Bulbank
   ‹‹  
Вижте темите днес
  ››